Nedan följer fyra tips för dig som använder dig av Google Ads för att Annonsera på Google.

Skriv bra och relevanta annonser

Självklart är det extremt viktigt hur du formulerar dig i dina annonser. Konkurrensen är stor och varför skall en besökare välja att klicka in på just din annons och inte någon av dina konkurrenters? Till att börja med så skall man se till att ha specifika annonser för sina viktigaste sökord. Detta innebär att det exakta sökordet eller sökordsfrasen återfinns i själva annonsen. Annonsen upplevs då som mer relevant för både Google och för besökaren. Google kommer då även belöna dig med att markera sökordet i din annons med fetstil.

Se till så att dina annonser länkar till relevanta landningssidor.

Ett vanligt misstag som många gör är att man länkar alla sina annonser till en och samma landningssida, oftast indexsidan. Om du istället ser till att ha relevanta landningssidor som är annonsspecifika så kommer det dels innebära att du får en högre quality score men du kommer även få en högre konverteringsgrad (den andel av besökarna som blir kunder) i och med att besökaren som klickar på din annons hamnar på en relevant sida.

Tänk dig själv om du som potentiell kund klickar på en annons och det visar sig att du hamnar på en sida som inte alls handlar om det som du var ute efter. Då kommer du givetvis att lämna denna sida relativt omgående. Även om informationen som du var ute efter återfinns någonstans på domänen så är vi som människor till naturen lata och vill givetvis hamna rätt direkt.

Har du en fysisk butik eller restaurang så se till så att du har en annonsgrupp som är mobilinriktad.

I en mobilinriktad annons så kan du enkelt lägga med ett klickbart telefonnummer direkt i annonsen som gör att den potentiella kunden inte ens behöver klicka sig in på din hemsida utan direkt kan klicka på ditt telefonnummer och kontakta dig. Du kan även lägga med en länk till en karta med vägbeskrivning som också gör det väldigt smidigt för besökaren som vill komma i kontakt med dig.

Ta hjälp av en Google Ads byrå

Har du inte den tid som krävs för att administrera ditt Google Ads konto på ett bra sätt så var inte rädd för att be om hjälp. Skall man lyckas maximera effekten av sin annonsering så krävs både tid och kunskap och som företagare så lägger man oftast hellre tiden på sin kärnverksamhet och har inte heller något intresse eller motivation till att sätta sig in i Google Ads i den grad som krävs för att kunna göra ett riktigt bra jobb.

Att kontakta en Google Ads byrå för att få hjälp med detta kan då vara en riktigt bra idé. Även om byrån givetvis skall ha lite betalt för att göra detta jobb åt dig så kan de ofta åstadkomma ett sådant resultat som ändå gör det lönsamt för dig. Samtidigt så frigör du ju tid som du istället kan lägga på något som är viktigare för dig.