Det finns många kompetenta företag, kollegor till oss, som tillhandahåller tjänster inom sökmotoroptimering, SEO. Det är en hel vetenskap att gräva ned sig i om man vill utnyttja områdets fulla potential. Det ska vi inte gå in på här. Istället presenterar vi fem snabba tips som alla (även de som inte jobbar på it-avdelningen) kan använda sig av för att ta kontroll och listas högre upp i sökmotorernas rankningsresultat.

 1. Nyckelord | Sökord
  Använd relevanta och individuella nyckelord för varje webbsida på webbplatsen. Nyckelorden ska återfinnas i sidans text eftersom sökmotorerna jämför sidans nyckelord med sidans innehåll. Ju fler gånger ett nyckelord finns representerat på sidan, desto högre rankning. Rekommendationen är 10 – 20 nyckelord per sida, eller max 600 tecken. Forcera inte fram sökord, de som listas ska vara relevanta. Placera de viktigaste sökorden först. Vissa sökmotorer läser bara de första 75 tecknen. Ett nyckelord kan även vara en kort fras bestående av två – tre ord. Begränsa upprepningar av nyckelord till max 3 gånger. Använd endast gemener och fundera kring hur du maximerar nyttan med ett sökord eller fras genom olika böjningsformer.

Exempel: köttbullar utan ägg, goda äggfria köttbullar, äggfria köttbullar, recept äggfria köttbullar, köttbullar minus ägg, recept köttbullar, goda köttbullar, köttfärs, färsrätt utan ägg, köttfärs recept etc

 1. Titel
  Sätt relevant och individuell titel på varje sida. Matcha sidtiteln med webbsidans innehåll och nyckelord. Titeln ska inte innehålla företagsnamnet och bör begränsas till 60 tecken. Titeln får inte innehålla samma nyckelord mer än två gånger.

Exempel: Annas ekologiska köttbullar utan ägg

 1. Beskrivning
  Beskriv innehållet på webbsidan mycket kortfattat, använd max 120 tecken. Matcha beskrivningen noggrant mot sidans innehåll och nyckelord. Inkludera de viktigaste sökorden eller sökfraserna i beskrivningen, samma ord bör inte förekomma mer än 2 ggr. Undvik icke-ord som till exempel och, till eller vi. Ord som lätt kan plockas bort utan att andemeningen försvinner. Använd endast gemener.

Exempel: recept på goda köttbullar utan ägg ur annas ekologiska receptsamling

 1. Sidans element och layout
  Så mycket av webbsidans innehåll som möjligt ska vara ren text. Flashar, bilder etc listas dåligt av sökmotorerna. Även om det går att tagga dem med nyckelord. Därför är ren text alltid att föredra ur sökmotoroptimeringssynpunkt. Att till exempel lägga en rubrik som bild bör absolut undvikas om inte rubriken saknar egentlig betydelse och därmed inte behöver vara sökbar.
 2. Sidans innehåll
  Så till själva innehållet – texten. Här gäller det att vara strategisk. Ska man hamna högt upp i sökresultaten krävs det att samma nyckelord förekommer flera gånger i texten. För så jobbar sökmotorerna med att ranka olika webbsidors relevans. Ju fler gånger ett nyckelord förekommer, desto högre relevans. Detta levererar i sin tur ett sökresultat som gör att sidan hamnar högt upp på listan.

Skrivsättet påminner om att författa en artikel eller en pressrelease. Placera de viktigaste sökorden överst på sidan, och skriv gärna viktiga sökord nära varandra för att bilda sökfraser. Viktiga sökord bör repeteras ofta, mellan tre och sju gånger per 100 ord. Bilder och annat innehåll som inte är textbaserat bör taggas upp med relevanta sökord. Avsluta gärna sidans text med något eller några viktiga sökord.

Problemet är att ingen vill läsa en text där samma ord upprepas om och om igen. Men man kan vara lite finurlig genom att använda sig av rubrik, underrubriker, löptext samt punkter. Då lurar man ögat att inte se att orden upprepas på samma sätt som om de vore frekvent förekommande i ett textsjok.

Det var några snabba och handfasta tips med avseende på innehåll som alla kan ha nytta av. Sedan går det naturligtvis att göra så mycket mer. Länkar, både interna och inlänkar, spelar stor roll när sökmotorerna gör sitt jobb. Det kan tyckas självklart. En sida med intressant och bra innehåll vill ju många länka till.

Och om många länkar till en sida, sk inlänkar, får sidan också högre relevans. Där kan man till exempel jobba med länkkataloger, bloggar eller byta länkar med webbplatser inom samma eller närliggande områden. Mer tips om detta kommer i en separat bloggpost framöver.

Använd tipsen. Se över och optimera text och innehåll. Börja nu – tänk sökbarhet.