Vilken webbyrå du bör välja beror bland annat på projektets storlek och komplexitet – men även vilka löpande tjänster som önskas när webbplatsen är klar. Vi går igenom några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till.

1.      Vilket CSS-system önskas?

Med CSS-system menas vilket publiceringssystem som används för att skapa webbplatsen. Det överlägset vanligaste är WordPress men det finns även en rad andra system.

Att välja WordPress innebär att din webbplats kan byggas om och hanteras av de flesta webbyråerna. Skulle du bli missnöjd med nuvarande kan du byta utan problemet att du ”sitter fast” i ett system som enbart de använder.

Men känner du dig trygg i att din webbyrå har ett system som passar ditt behov kan självklart andra system är WP väljas.

2.      En webbyrå för allt

Alla webbyråer kan skapa enkla hemsidor med statisk information. Det blir mer komplicerat om det ska byggas in E-handel, bokningssystem eller interaktiva funktioner. Det är därför väldigt viktigt att först fundera över vilka funktioner som behövs och utifrån det välja en byrå som kan erbjuda dessa.

Ett exempel kan ges från en webbyrå i Stockholm som anger att de erbjuder ”helhetslösningar”. Det är ett vanligt begrepp som kan omfatta allt från ny webbplats till synlighet på Google och social media.

Att ha en byrå som bygger webbplatsen och en annan som därefter bygger på komplicerade funktioner är inte en långsiktig lösning. Välj alltså en byrå som kan möta alla era behov.

3.      Kostnad

En ny webbplats kan kosta 5 000 kronor – eller 500 000 kronor. Självklart beror det på vilka funktioner och design som önskas men det beror även på arbetsprocessen för webbyrån. En del fokuserar på enkla och billiga lösningar medan andra inte tar uppdrag på under 50 000 kronor,

Ännu en gång är det viktigt att gå tillbaka till behoven och fundera på vad som verkligen behövs. Är budgeten begränsad är det bättre att bygga en enkel webbplats som sedan kan byggas ut vidare när det finns ekonomi som tillåter det.

4.      Gör research – se projekt

Gör alltid en egen research och försök bilda dig en uppfattning om den webbyrå som du önskar anlita. Finns det referensprojekt på dess hemsida för att se stil på andra webbplatser som byggts? Går det att hitta företaget på Trustpilot? Finns det omdömen på Google eller Facebook? Ett enkelt sätt är att googla företagsnamnet för att se om det förekommit i tidningar eller bloggar.

5.      Personligt bemötande

Försök att se arbetet med en ny webbplats som ett samarbete mellan dig och din webbyrå. Ni kommer behöva ha god kommunikation under hela processen. Det handlar bland annat om att de är duktiga på att förstå dina behov samt kommunicera olika lösningar på dessa.

Att ta in offerter från ett par byråer handlar därmed inte bara om att få en överblick på vad det kostar utan det blir även ett sätt att ”känna på” bemötandet. Det kan då bli tydligare vem du samarbetar med bäst.